Kwalifikacja AU4 Eksploatacja środków transportu drogowego

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.