Kwalifikacja AU4 Eksploatacja środków transportu drogowego

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.