Kwalifikacja AU4 Eksploatacja środków transportu drogowego

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.