Kwalifikacja AU4 Eksploatacja środków transportu drogowego

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.