Kwalifikacja AU4 Eksploatacja środków transportu drogowego

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.