Kwalifikacja AU4 Eksploatacja środków transportu drogowego

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.