Kwalifikacja AU4 Eksploatacja środków transportu drogowego

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.