Kwalifikacja AU4 Eksploatacja środków transportu drogowego

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.