Kwalifikacja AU4 Eksploatacja środków transportu drogowego

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.