Kwalifikacja AU4 Eksploatacja środków transportu drogowego

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.