Kwalifikacja AU40 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

Technik żeglugi śródlądowej (315216)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji