Kwalifikacja AU40 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

Technik żeglugi śródlądowej (315216)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2016