Kwalifikacja AU41 Pełnienie wachty morskiej i portowej

Technik nawigator morski (315214)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji