Kwalifikacja AU47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.