Kwalifikacja AU5 Wytwarzanie wyrobów ze szkła

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego (818116), Technik technologii szkła (311925)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji