Kwalifikacja AU56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

Technik technologii chemicznej (311603)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2014