Kwalifikacja AU56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

Technik technologii chemicznej (311603)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji