Kwalifikacja AU59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.