Kwalifikacja AU59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.