Kwalifikacja AU63 Organizacja i prowadzenie archiwum

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.