Kwalifikacja AU63 Organizacja i prowadzenie archiwum

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.