Kwalifikacja AU67 Świadczenie zadań rozdzielczo–ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.