Kwalifikacja AU67 Świadczenie zadań rozdzielczo–ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.