Kwalifikacja AU67 Świadczenie zadań rozdzielczo–ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.