Kwalifikacja AU68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.