Kwalifikacja AU68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.