Kwalifikacja AU68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.