Kwalifikacja AU69 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.