Kwalifikacja AU7 Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym (815204)

Wcześniejsze egzaminy dla kwalifikacji:
Kwalifikacja A.4 Wytwarzanie wyrobów włókienniczych