Kwalifikacja BD14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.