Kwalifikacja BD14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.