Kwalifikacja BD14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.