Kwalifikacja BD14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.