Kwalifikacja BD16 Montaż konstrukcji budowlanych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.