Kwalifikacja BD16 Montaż konstrukcji budowlanych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.