Kwalifikacja BD17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.