Kwalifikacja BD17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.