Kwalifikacja BD17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.