Kwalifikacja BD17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.