Kwalifikacja BD18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.