Kwalifikacja BD18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.