Kwalifikacja BD18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.