Kwalifikacja BD18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.