Kwalifikacja BD18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.