Kwalifikacja BD19 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

Technik gazownictwa (311913)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji