Kwalifikacja BD2 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych

Blacharz izolacji przemysłowych (721303)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji