Kwalifikacja BD20 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.