Kwalifikacja BD22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.