Kwalifikacja BD25 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.