Kwalifikacja BD26 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.