Kwalifikacja BD26 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.