Kwalifikacja BD26 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.